การแนะนำ:
พุทธศาสนาคือการกระจายที่เรื่องราวทุกด้านของชีวิตไทยพิสูจน์เพราะเป็นความเชื่อที่กำเนิดขึ้นในประเทศไทยเองส่งผลต่อวัฒนธรรมและการตกแต่งบ้านของคนไทยอย่างมีนิยมคริสตจักรจะสำรวจถึงวิธีการนับถือพุทธศาสนา ส่งผลต่อการตกแต่งบ้านในประเทศไทย

แก่นแท้ของพุทธศาสนาในการตกแต่งบ้านไทย:
การตกแต่งบ้านในประเทศแต่เป็นการอธิบายถึงคุณสมบัติและความสะดวกสบายตาที่แสดงถึงการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่มาจากคุณสมบัติของท้องถิ่นก็คือพุทธศาสนา

สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาในการตกแต่งบ้าน:
คำอธิบายเกี่ยวกับพุทธศาสนาในการตกแต่งบ้านอย่างแพร่หลายในประเทศไทยเช่นรูปภาพผู้ถือมีความสำคัญของบ้านความหมายหรือที่เก็บข้อมูลของบ้านซึ่งมีความสำคัญและมีความสำคัญของข้อมูล

สีที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมะ:
สีด้านที่อาจเป็นการที่พุทธศาสนามีความสำคัญในการตกแต่งบ้านสีที่ใช้เป็นสีที่บ่งบอกถึงความโด่งดัง สีทองที่แสดงถึงการรำลึกถึงพระพุทธเจ้า

พื้นที่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเซน:
แนวคิดที่ได้รับจากพุทธศาสนานั้นก็คือความเรียบง่ายและการให้กำลังใจออกมาในการตกแต่งบ้านที่ออกแบบในสไตล์เซนมักจะมีเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่มีเพียงแค่ฟุ้งซ่า

การจัดเฟอร์นิเจอร์อย่างมีสติ:
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ในบ้านรูปแบบของศาสนาฮินดูที่เป็นจุดสังเกตส่วนใหญ่ที่เราสามารถอาศัยอยู่ได้

พื้นที่นั่งสมาธิภายในบ้าน:
การตรวจสอบพื้นที่เป็นส่วนสำคัญของบ้านในไทยในกรณีนี้คือห้องส่วนตัวหรือระบบควบคุมที่เป็นความเชื่อของคนไทยในการมีและการรักษาความปลอดภัยเรียบร้อย

บทสรุป:
ในเครื่องแต่งกายที่มักจะเกิดขึ้นที่มาจากศาสนาได้เป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านของคนไทยและ … สะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคมไทยในอดีต